Plec clàusules barra Festa Major 2018

print pdf
31/07/2018

Plec clàusules barra Festa Major 2018

Plec clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars per a l'adjudicació de la concessió administrativa d'ús privatiu de la barra de la Festa major 2018

Documents associats: 
Menu

Menú principal

Formulari de cerca