Treball

Procés selecció plaça secretari-interventor
Convocatòria borsa de treball personal laboral temporal per atendre la piscina municipal durant l'estiu de 2018
Borsa Treball peó brigada, convocatòria 2018
Convocatòria Borsa treball Informador/a Turístic/a 2018
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER ATENDRE A LA PISCINA MUNCIPIAL DURANT L'ESTIU DE 2017 A L'AJUNTAMENT DE BENIFALLET Per formar part de la convocatòria s'ha d'omplir i enviar aquest full de sol·licitud i fer-lo arribar a l'Ajuntament en ...
BASES PER LA CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER REALITZAR LES TASQUES DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL DURANT 2017 A L'AJUNTAMENT DE BENIFALLET Per formar part de la convocatòria s'ha d'omplir i enviar aquest full de sol·licitud i fer-lo arribar a l' ...
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal d’informador/a turístic/a (equiparable a la categoria laboral d’auxiliar administratiu (Grup C, subgrup C2) , per tal de cobrir possibles vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de ...
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURSOPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARI INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET SOL.LICITUD LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D’INICI DE LES ...
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER ATENDRE LA PISCINA MUNICIPAL DURANT L’ESTIU DE 2016 A L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET FULL DE SOL.LICITUD TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS A l'Ajuntament, en horari d'oficina, fins el 13 de juny LLISTAT D' ...
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER REALITZAR LES TASQUES DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL DURANT 2016 A L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET FULL DE SOL.LICITUD TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS A l'Ajuntament, en horari d'oficina, fins el 13 de juny ...

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca