Noticies

31/07/2018
Plec clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars per a l'adjudicació de la concessió administrativa d'ús privatiu de la barra de la Festa major 2018
26/06/2018 Subvencions
Subvenció protecció de la Salut Pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua.
30/05/2018
Divendres, 23 de març, es va formalitzar la signatura de l'escriptura en què l'Ajuntament realitza la compra definitva i adquereix el magatzem de la SAT.
24/05/2018 Subvencions
Subvenció Llar Infants, curs 2016/2017
15/03/2018
El 19 de març de 1968 Manel Arnau, Jesús Griera, Ramon Garcés i Eugeni Marigot, del GIE del Club Excursionista de Gràcia, descobrien la Cova Meravelles de Benifallet. Aquest mateix dilluns, amb la inauguració d'una exposició fotogràfica, s'inicien els actes commemoratius de l'any MERAVELLES.
14/02/2018
Suvbenció Jornades Gastronòmiques
08/02/2018
Subvenció interessos préstec
08/02/2018
Subvenció protecció de la Salut Pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua.
07/02/2018
Subvenció Pla Acció Municipal

Pàgines

Menu

Menú principal

Formulari de cerca