Noticies

18/09/2020
Per Acord del Ple, de data 25.08.2020, es va aprovar inicialment el Projecte Bàsic i d'Execució de Rehabilitació de l'edifici de la SAT, redactat per M6Arquitectura, amb un pressupost de 828.004, 42€. Mitjançant aquest anunci, se sotmes l'esmentat Projecte a informació pública per un termini de...
16/09/2020
Resultats del procés electoral per als pressupostos participatius que va tenir lloc ahir dia 15 de setembre, Dia internacional de la Democràcia, res millor que compartir amb els més petits informació sobre el Dret a Vot. Amb una participació del 83% del cens infantil, els xiquets i xiquetes de...
14/09/2020
L'Ajuntament de Benifallet va impulsar el concurs de dibuix i/o fotografia de #Benifalletdesdedins , en que convidava a dibuixar o fotografia allò que veiem des de la finestra, balcó o terrat de casa, per tenir una altra perspectiva de Benifallet, el termini de la presentació finalitzava l'endemà...
07/09/2020
La Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació ha informat favorablement el compte general del Pressupost de l’exercici 2019.
01/09/2020
L'Ajuntament de Benifallet s'introdueix al món dels pressupostos participatius aquest 2020 i ho fa amb una acció participativa dirigida als nens i nenes de Primària de l'escola de Benifallet.
31/08/2020
Implementar una experiència de pressupost participatiu infantil i juvenil al poble de Benifallet
31/08/2020
Bases per a la concessió de prestacions econòmiques en casos d’emergència social de la ciutadania del municipi de Benifallet.
23/08/2020
L’Ajuntament de Benifallet valora satisfactòriament el cribatge del Covid-19 fet al poble i celebra les altes donades les darreres hores, però crida a no abaixar la guàrdia. Les Coves Meravelles i el Llagut Benifallet, que havien tancat per precaució, tornen a la seva activitat
18/08/2020
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària en data 10 de juliol de 2020 va aprovar, i se'n transcriu el text difinitiu, un cop sotmesa a consulta pública de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedment Administratiu Comú, sense que s'hagi presentat cap reclamció...
18/08/2020
El Ple de la Corporació, va aprovar en data 10 de juliol del 2020 i se'n transcriu el text difinitiu un cop sotmes a consulta pública de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administrariu Comú, sense que s'ha presentat cap reclamació. "ORDENANÇA FISCAL NÚM...

Pàgines

Menu

Menú principal

Llengües