Informe favorable dels comptes generals 2019

07/09/2020

Informe favorable dels comptes generals 2019

La Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació ha informat favorablement el compte general del Pressupost de l’exercici 2019.

Documents associats: 
Menu

Menú principal

Llengües