ACCIÓ PARTICIPATIVA INFANTIL 2020

31/08/2020

ACCIÓ PARTICIPATIVA INFANTIL 2020

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació del municipi, mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos econòmics municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

Més enllà del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén incorporar dins del procés, accions destinades a millorar els canals de comunicació amb la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats del municipi.

Amb aquesta motivació és amb la que l’Ajuntament de Benifallet ha obert aquest 2020 els pressupostos municipals a la participació ciutadana, més concretament a la ciutadania infantil, d’entre 4 i 13 anys, amb la intenció que tingui continuïtat amb el temps i que es vagi ampliant la franja d’edat dels ciutadans que hi participen, així com la quantitat destinada.

Actualment, hi ha marcs jurídics de compliment obligat al voltant de la participació infantil. Tenint-los com a referència, l’equip de govern aposta per incrementar la participació infantil com a ciutadania activa. El repte, com a poble, és avançar de manera compromesa en l’impuls de formes diverses i variades de la participació infantil “amb” i “des dels” infants. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“La participació infantil és un dret dels infants i una obligació dels estats i d’altres administracions per donar compliment als diferents textos legals” (Convenció sobre els Drets dels Infants, entre d’altres).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJECTIU

OBJECTIU GENERAL:

  •  Implementar una experiència de pressupost participatiu infantil i juvenil al poble de Benifallet, per a què les nenes, nens i joves (de primària i secundària) decideixin sobre una part del pressupost públic del poble a partir de l’any 2022, com a molt tard.

OBJECTIUS ESPECÍFICIS:

  •  Sensibilitzar a infants i joves del municipi sobre la importància d’actuar de manera responsable i crítica en la presa de decisions, fomentant la responsabilitat i buscant l’increment de l’eficàcia i l’eficiència en l’ús dels recursos públics.
  •  Fomentar en els nostres infants i joves, processos de consciència crítica, participació, debat i diàleg, els quals són fonamentals en la posada en marxa d’una democràcia participativa.
  •  Donar a conèixer els pressupostos participatius com a element de millora, transformació i canvi social.
  • Construir ciutadania i orientar els recursos públics a la solució de problemes del municipi des de la perspectiva de la infància i l’adolescència.
  •  Revitalitzar la democràcia i incentivar a una ciutadania proactiva dels seus propis actes, des de la perspectiva dels més joves.

A QUI VA DIRIGIT?

Aquest any fem un petit tastet de participació ciutadana oferint la participació als nens i nenes de primària. La intenció, però és ampliar-ho a l’alumnat de secundària al més aviat possible.

Aquest any 2020 comencem amb els més petits, pensant en la necessitat d’enfortir-los i donarlos més confiança i seguretat amb el tema de cara a la futura incorporació dels més grans. Es pretén la comunicació i decisió assembleària i, per tant, cal que els més petits es vegin prou preparats per parlar davant de nois i noies més grans que ells.

LÍMIT DE L’ACCIÓ PARTICIPATIVA DE 2020

Aquesta acció participativa atorga a la ciutadania del municipi d’entre 4 i 13 anys, la capacitat de decidir com es destinaran 2.000€ de la partida d’inversions del pressupost municipal per l’any 2020. Podran participar en el procés tot l’alumnat que estigui cursant estudis de primària a l’Escola de Benifallet durant l’any 2020.

METODOLOGIA DE L’ACCIÓ PARTICIPATIVA DE 2020

1. Es dona a conèixer als ciutadans que estudien primària a l’Escola de Benifallet què són els pressupostos participatius, quina serà l’acció participativa d’enguany i com es realitzarà.

2. Es publica a la pàgina web de l’Ajuntament de Benifallet, www.benifallet.cat, informació sobre l’acció participativa i els projectes que poden ser votats perquè en tinguin més informació a l’hora de decidir.

3. El dia 15 de Setembre de 2020, coincidint amb el Dia Internacional de la Democràcia, tindrà lloc la votació. Està previst instal·lar una urna a la Biblioteca Santiago Rusiñol en horari de tarda, de 17:30 a 19:00. També hi haurà l’opció de “vot per correu” pels que aquella tarda no puguin votar de forma presencial.

4. L’endemà es farà públic el resultat de la votació, informant dels recursos i/o projectes guanyadors pels mitjans tradicionals i xarxes socials.

5. Els dies següents, l’Ajuntament de Benifallet elaborarà un document recopilant els resultats, fent èmfasi en les idees que proposin per iniciativa pròpia, per tenir-ho en compte de cara els pressupostos participatius de l’any 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“És fals que els infants són els futurs ciutadans. Avui ja són ciutadans de ple dret i per tant ja han de poder opinar i responsabilitzar-se d’allò que passa al seu entorn.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FULLETÓ INFORMATIU

BASES

Menu

Menú principal

Llengües