Procés selecció plaça secretari-interventor - Convocatòria 2019