JACIMENT FENICI DE L'ALDOVESTA

JACIMENT FENICI D'ALDOVESTA

 

 

S'hi pot accedir amb cotxe per la carretera comarcal que uneix Tivenys i Benifallet, per una desviació que hi ha a l'esquerra d'aquesta, uns metres després d'haver passat elquilòmetre 20, venint de Benifallet. El jaciment està format per un conjunt de construccions que formen un únic edifici, d'uns 200 m2. S'han identificat quatre habitacions quadrangulars i dues semicirculars, amb diferents usos per a cadascuna d'elles. A l'àmbit més gran, considerat com a magatzem, s'hi localitzaren àmfores fenícies datades cap al segle VII aC, material que també ha aparegut en uns altres àmbits, juntament amb ceràmica a mà de producció local.

Els investigadors interpreten aquestassentament com un nucli comercial, per les reduïdes dimensions i les característiques dels materials trobats, el que fa que li sigui assignada una funció de centre receptor i redistribuïdor de les importacions fenícies a la zona. Les estructures del jaciment es conserven a molt poca alçada. Presenten un sòcol de doble parament de lloses falcades i farcit amb pedruscall barrejat amb fang, damunt del qual s'aixecava una paret de tovot o tapial. No tenien fonamentació i descansaven directament sobre la roca. L'estratigrafia obtinguda presenta un sol moment d'ocupació, des de la meitat del segle VIII fins el 580 aC, amb àmfores fenícies Vuillemont R-1. Cal destacar la troballa d'un conjunt de bronzes relativament arcaics. El jaciment presenta íntegra tota la seva planta, encara que es troba en un incipient procés de degradació.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca

Llengües