GOVERN

MERCÈ PEDRET I RAMOS (Candidatura de Progrés)

Alcaldessa

Hisenda, Governació, Salut i Personal

 

SÍLVIA FOLQUÉ BELTRAN  (Candidatura de Progrés)

Primera Tinent d'Alcaldia

Turisme, Promoció Econòmica, Cultura, Esports i Participació Ciutadana

 

ELIES ORTEGA  MARGALEF (Candidatura de Progrés)

Educació, Joventut, Festes i Oci

 

ANTONIO LLÉSERA MARGALEF (Candidatura de Progrés)

Segon Tinent d'Alcaldia

Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

 

LOURDES DOLIU MARGALEF (Candidatura de Progrés)

Servei Social i Família, Ocupació i Formació, Antenció a la Dona i Polítiques de Gènere