El Ple

print pdf

El Ple està format pels regidors/regidores escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral.

Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Benifallet està composada per un total de 7 regidors/regidores.

En les eleccions celebrades el dia 24 maig de 2015 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juny.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca