El Ple

EL PLE està format pels regidors/regidores escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral.

Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Benifallet està composada per un total de 7 regidors/regidores.

En les eleccions celebrades el dia 26 de maig van sortir elegits els regidors i les regidores del mandat 2019-2023