Ajuntament

El Ple està format pels regidors/regidores escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral. Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Benifallet està composada per un total de 7 ...
És l'alcaldessa de Benifallet des del 13 de juny de 2015. Cap de llista de la Candidatura de Progrés per Benifallet. És farmacèutica.
El ple de l'Ajuntament de Benifallet està format pels grups municipals de Candidatura de Progrés Benifallet i Esquerra Republicana de Catalunya.
MERCÈ PEDRET I RAMOS Alcaldessa Regidoria de Governació, Personal, Salut i Hisenda SÍLVIA FOLQUÉ BELTRAN 1a Tinent d'alcalde Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica, Festes, Esports, Cultura i Comunicació ROSER MERLOS BORRULL 2na Tin ent d'alcalde Regidoria de Serveis Socials, Educació, Joventut ...
PLENS ORDINARIS I EXTRAORDINARIS AJUNTAMENT DE BENIFALLET.
Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca